Algemene voorwaarden Julie Dewulf Photography


Imaginaris COMMV gevestigd te Kortrijk, ondernemingsnummer BE0803247991, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Imaginaris COMMV en de opdrachtgever.

Bij het boeken van een fotosessie of plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.